Over ons De accommodatie Reserveren Prijzen Contact Gastenboek
Buurtzorghuis de Nije Schuur

De omgeving

De omgeving

Formerum is gebouwd op een oude strandwal die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Ten zuiden van Formerum strekt zich de Formerumerpolder uit, een onderdeel van de polder van Terschelling. De polder bestaat uit gras- en weilanden, waarvan sommige nog interessante slenkenpatronen hebben die dateren van voor de aanleg van de waddendijk. De polder is rijk aan broedvogels waaronder de kievit, grutto, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik.
In de Formerumerpolder ligt de Formerumer eendenkooi, een kooi in particuliere handen, waarin niet meer actief gevangen wordt. Het Formerumerwiel bij de waddendijk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak. Ten noorden van Formerum ligt het Formerumerbos, een gemengd bos aangeplant in de duinen door Staatsbosbeheer tussen 1920 en 1930. Het duingebied ten noorden en oosten van het Formerumerbos is het natuurreservaat de Koegelwieck.

Om de hoek

Op 10 minuten loopafstand vindt u een supermarkt. 

 


Copyright © 2023 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.